Equip de nutrició i cuina

Tenim al nostre càrrec l’alimentació dels més petits, i participem del seu aprenentatge en l’educació alimentària, en els hàbits i en els valors fonamentals. Això és una realitat gràcies a la implicació i la il·lusió de les persones que formem part del menjador.
L’equip de monitors acumula una amplia experiència en l’aprenentatge dels hàbits que cal adquirir per part dels nostres infants.

Actualment comptem amb 18 persones que vetllen pel bon funcionament del menjador amb la següent estructura

- RESPONSABLE I COORDINADOR GENERAL DEL MENJADOR: Jordi Ródenas

- CUINERA I RESPONSABLE DE L'EQUIP DE CUINA: Maria Jesús Martínez

- AJUDANT DE CUINA: Carolina Herrera

- AJUDANT DE CUINA: Jenifer Guevara

- EQUIP DE MONITORS/ES FORMAT PER 15 PERSONES DISTRIBUÏDES EN ELS DIFERENTS GRUPS DETERMINAT PER LA RATIO ESTABLERTA.