Formularis

Aquí podeu trobar els formularis que cal fer servir al menjador

Full Inscripció curs 2018-2019: per ser usuari fixe del servei.

Administració de medicaments: en cas de necessitar que el nen/a prengui una medicació durant l'espai de menjador cal omplir-lo i portar-lo al responsable.

Sense aquest full omplert no s'administrarà cap medicació.

Jornada continuada : formulari per tal d'autoritzar la sortida dels alumnes durant la setmana continuada en horari de 13 a 16:00h.

Crema solar: en cas de voler que des del menjador administrem crema de protecció durant l'estona de pati.

Baixa usuari: per tal de donar-se de baixa cal omplir aquest full i fer arribar una còpia al menjador.