Normes de funcionament

S'han el.laborat unes normes de funcionament per tal de seguir un ordre i un criteri uniforme. Aquestes s'han consensuat a la comissió de menjador, format per Escola, Menjador, Ampa i Pares.

Esperem que siguin una guia per tal que tots els usuaris del servei menjador col.laborin en el seu dia a dia.

Les podeu consultar clicant aquí.

Tanmateix també hem el·laborat un document únic i diferenciador on es protocolitza com cal actuar en cas de menús alternatius, ja sigui per al·lèrgies, intol·leràncies o d'altres casuístiques.

El podeu consultar clicant aquí.

Gràcies