La pedagogia

 

El projecte pedagògic  del menjador ha d’anar lligat al projecte educatiu de l’escola. Per aquest motiu es coordina de forma permanent les activitats que es duen a terme en l’espai de menjador amb l’equip pedagògic  i de mestres, diversificant les estones d’esbarjo i consensuant amb els mètodes de treball que es desenvolupen a les aules durant les hores lectives.
Aquest projecte pedagògic del menjador és obert a qualsevol persona de l’escola. El podeu consultar aquí.