REGLAMENT RÈGIM INTERN I ESTATUTS DE L' AFA

Per consultar el Reglament de Funcionament Intern de l'AFA cliqueu aquest enllaç:  RFI

Per consultar els Estatuts de l'AFA cliqueu aquest enllaç: Estatuts

Per consultar els Reglament Disciplinari de l'AFA cliqueu aquest enllaç: RD

( . . . en procés . . . )