REGLAMENT RÈGIM INTERN I ESTATUTS DE L' AFA

Per consultar el Reglament de Règim Intern de l'AFA cliqueu aquest enllaç:  RRI

Per consultar els Estatuts de l'AFA cliqueu aquest enllaç: Estatuts