REGLAMENT RÈGIM INTERN I ESTATUTS DE L' AMPA

Per consultar el Reglament de Règim Intern de l'AMPA cliqueu aquest enllaç:  RRI

Per consultar els Estatuts de l'AMPA cliqueu aquest enllaç: Estatuts